SETÍ MEZIPLODIN V PŘÍPADĚ KALAMITNÍHO VÝSKYTU HRABOŠE POLNÍHO

SETÍ MEZIPLODIN V PŘÍPADĚ KALAMITNÍHO VÝSKYTU HRABOŠE POLNÍHO

UKZUZ vydal seznam okresů, ve kterých kvůli kalamitnímu výskytu hraboše polního nedoporučuje zakládání porostů meziplodin. V tom případě zemědělec doloží na SZIF ohlášení vyšší moci, ale nedokládá žádné doklady.

V ostatních okresech zemědělci, kteří kvůli výskytu hrabošů porosty nezaloží nebo v porostu meziplodiny použijí rodenticidy, podávají na SZIF ohlášení vyšší moci včetně příslušných dokladů.

Podrobnosti k opatření na zemědělské půdě najdete ZDE, informaci SZIF k postupu ohlášení vyšší moci v jednotlivých případech najdete ZDE.