SENÁT SCHÁLIL NOVELU ZÁKONA 139/2002 Sb. O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

SENÁT SCHÁLIL NOVELU ZÁKONA 139/2002 Sb. O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

SENÁT SCHÁLIL NOVELU ZÁKONA 139/2002 Sb. O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

 

Jednoduché pozemkové úpravy nebudou v širší míře vyžadovat výměny nebo převody vlastnictví pozemků.

Státní pozemkový fond nebude povinen prodat tyto pozemky majiteli trvalého porostu, který o to požádá. Nájemci budou moci pozemky získat až na základě nabídky fondu, přičemž jejich předkupní právo zůstane zachováno.

Bezúplatný převod náhradních pozemků při restitucích: oprávněné osoby budou mít na podpis smlouvy dva týdny. Při nedodržení nebude pozemkový úřad smlouvou vázán.

Spojení více katastrálních území do obvodu pozemkových úprav v případě potřeby řešení dopadů klimatické změny.

Pokud obec po dokončení společných zařízení získá státní majetek, nesmí jej prodat soukromníkovi bez souhlasu ústředí.

Celá informace ZDE.