Semináře Škody způsobené spárkatou zvěří

Semináře Škody způsobené spárkatou zvěří

 

POZOR: seminář v Polici nad Metují z technických důvodů zrušen!  Seminář v Mlázovicích proběhne, jak bylo plánováno.

 

Dotační program 9.F.e. Regionální přenos informací ve spolupráci s Regionálním informačním střediskem Královéhradeckého kraje a s s Lesnicko-dřevařským vzdělávacím institutem

Vás srdečně zvou na seminář

Škody způsobené spárkatou zvěří

Během semináře se seznámíte s aktuálními dotačními možnostmi na zalesnění, krajinné prvky, obnovu lesních porostů a zpracování kůrovcového dříví. Dále se bude seminář věnovat škodám způsobeným spárkatou zvěří – jak jim předcházet, jak je eliminovat a jaké jsou Vaše práva a nároky při náhradě škod. 

V rámci diskuse je možné zodpovědět i Vaše konkrétní otázky.

Seminář se bude konat v úterý 30.06.2020 v Restauraci Radnice v Mlázovicích a ve středu 01.07.2020 v Pellyho domech v Polici nad Metují

Přílohou najdete pozvánku i s odkazem k registraci.

 

Účast na semináři je bezplatná!