Semináře Nitrátová směrnice a Portál farmáře

Semináře Nitrátová směrnice a Portál farmáře

Dne 17. 10. proběhl v Hradci Králové semminář Nitrátová směrnice

V rámci provozu regionálního informačního střediska Královéhradeckého kraje byly v měsících září a říjnu pořádány vzdělávací semináře a workshopy na podporu zěmědělců a lidí pracujících v zemědělství.

Na semináři Nitrátová směrnice dne 17. 10. 2017 v Hradci Králové byly klíčovými tématy: Nitrátová směrnice – aktuální znění, požadavky na skladování a používání hnojiv dle legislativy, Kalová vyhláška a používání technologických vod.

Účastníci semináře se dozvěděli napříkald o chystajících se novinkách v Cross compliance, především o přípravě novely zákona k DZES 5 „Omezování eroze“, o změnách v Přímých platbách, o nejčastějších chybách zemědělců v těchto oblastech, o dostupnosti informací v LPIS nebo například o maximálním množství používání hnojiv (především dusíku) ve zranitelných oblastech a jejich výpočtech či používání hnojiv v OPVZ.

Seminář byl pro posluchače přínosem, což dokládala čilá diskuse a řada otázek na přednášející Ing. Kozlovskou z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. 

Na stránkách www.nitrat.cz nebo www.vurv.cz se lze dozvědět více informací k těmto tématům nebo například stáhnout metodickou příručku.