Seminář Vygeneruj si svou žádost sám

Seminář Vygeneruj si svou žádost sám

Dne 27. 4. 2018 se v Kostelci nad Orlicí v zemědělské škole uskutečnil III. ročník semináře pod názvem „Vygeneruj si svou žádost sám“. Akci pořádala Okresní agrární komora Rychnov nad Kněžnou. Účastníci si pod vedením Ing. Vrzáně a Ing. Kaplera na Portálu farmáře vygenerovali jednotnou žádost pro rok 2018 a odnesli si jednací číslo podané žádosti. Zájemci byli rozděleni do dvou skupin. Jednu skupinu tvořili farmáři obhospodařující i ornou půdu. Ve druhé skupině byli farmáři hospodařící na trvalých travních porostech. Celkem bylo podáno 40 žádostí. Pro zúčastněné byl seminář přínosem a akci si chválili.