Seminář Sucho 2018

Seminář Sucho 2018

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve  na odborný seminář

Sucho 2018 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě při změně klimatu

který se bud konat ve čtvrtek 29. listopadu v aule VÚRV, v.v.i. v Praze Ruzyni.

Podrobnější informace k programu i organizaci jsou uvedeny v přiložené pozvánce. Přihlášky a příp. účastnický poplatek zasílejte, prosím, do 23. listopadu.

O týden později, ve čtvrtek 6. prosince, se bude seminář s obdobným programem konat i v naší druhé tradiční lokalitě: Lukavci u Pacova. Pozvánka na tuto akci se připravuje.