Seminář pro zemědělce hospodařící v CHKO Broumovsko

Seminář pro zemědělce hospodařící v CHKO Broumovsko

MZe a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR si Vás dovolují pozvat na Seminář pro zemědělce hospodařící v CHKO Broumovsko se zaměřením na agroenviromentálně-klimatická opatření, který se bude konat dne 28.11.2018 v Broumově.

Bližší podrobnosti v pozvánce