Seminář portálu Intersucho.cz

Seminář portálu Intersucho.cz

Zástupci okresní agrární komory Hradec Králové se zúčastnili pracovního setkání s názvem Monitoring a hodnocení dopadů zemědělského sucha v ČR, který se uskutečnil dne 14. 11. 2017 na Brněnském Výstavišti. Jednalo se o setkání s praktickými experty portálu Intersucho.cz. Akci navštívila jednak více jak stovka aktivních zpravodajů, díky jejichž práci vzniká mapa Dopady na zemědělství. Mezi přítomnými byli ale také ředitelé okresních agrárních komor a další zainteresovaní potenciální respondenti a dále významní hosté (prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, ředitelka SPÚ Svatava Maradová, výkonný ředitel CzechGlobe Dalibor Janouš a další). Seminář uváděl prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D, který na vývoji portálu spolupracuje s dalšími kolegy a odborníky. 

 

Profesor Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. přednášel o potenciální roli systému respondentů při odškodnění za sucho v roce 2017. Portál Intersucho.cz je zapojen do hodnotící zprávy na odškodnění, kdy jejich úkolem je vymezit na základě dostupných dat z portálu poškozené katastry a okresy z hlediska krmných plodin (kukuřice na siláž a TTP). Poškozené okresy musejí splňovat 30% až 50% odchylku výnosů v roce 2017 oproti průměrům z posledních 5 let. Pro co nejobjektivnější zhodnocení sucha na zemědělských pozemcích je důležité, aby se do sledování stavu vlhkosti půdy zapojilo co nejvíce zpravodajů z jednotlivých okresů ČR a pravidelně zasílali svá hodnocení. Zpravodajství má jednak krátkodobé výhody, jako obdržení map s detailní předpovědí vývoje sucha až na dalších 10 dní, tak výhody dlouhodobé zahrnující znalost vývoje půdních podmínek v čase. Do budoucna navrhoval prezident AK ČR možné zvýhodnění pravidelných zpravodajů při odškodňování za ztráty vlivem sucha. Vyplnění dotazníku o pozorování půdy zabere přibližně 10 minut, takže se nejedná o časově náročnou aktivitu.

Více informací naleznete na www.intersucho.cz.