Seminář Novela zákona o obchodních korporacích 20.10.2020

Seminář Novela zákona o obchodních korporacích 20.10.2020

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje s podporou  Královehradeckého kraje Vás srdečně zve na seminář

NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

který se koná 20.října 2020

v salónku Pivovaru Beránek
ul.Zámecká, Stěžery u Hradce Králové,
GPS loc. 50°12’51.810″N, 15°44’52.849″E
 

 

Lektor: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

JUDr.Ing. Magda Janotová, LL.M. je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního práva a korporátního práva a závazkových vztahů. Kromě právního poradenství se zabývá mediací, je autorkou odborných knih a článků a v neposlední řadě působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Jako lektorka se mimo jiné zaměřuje i na nejaktuálnější změny v právních oblastech.

 

Velká novela reaguje na nedostatky zákona o obchodních korporacích, a to nejen legislativně technické, terminologické či četné nejednoznačnosti, ale změny se budou týkat také zásadních změn jak v obecné části, tak v úpravě jednotlivých forem obchodních korporací.  Novela reaguje na zmíněné nedostatky zejména snížením regulatorní zátěže pro podnikatele (úprava zákazu konkurence, hlasování, zjednodušení zakládání a rušení PO), reakcí na nedostatečnou transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev, posílením práv společníků, zvláště menšinových, posílení právní jistoty či propojení OR s ostatními obdobnými registry jiných členských států.

Cílem toho semináře je provést účastníky nejdůležitějšími změnami novely se zaměřením na družstva, s.r.o. a a.s. Součástí semináře jsou rovněž informace týkající se připravovaného zákona o evidenci skutečných majitelů, který vychází z požadavků V. směrnice AML (č. 2018/843) a který má zpřísnit úpravu této evidence.

 

Pro koho je seminář určen: členům orgánů obchodních korporací a jejich společníkům (členům, akcionářům), odborné veřejnosti z oblasti podnikové právní praxe, notářům, daňovým poradcům atd.

 

Program

8:30 – 9:00     Prezence

9:00 – 14:00   Seminář včetně přestávky na oběd

 

Obsah semináře:

  1. Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl)
  2. Notářské zápisy
  3. Postavení členů volených orgánů
  4. Změny v úpravě s.r.o. (změny výše ZK, působnost valné hromady a rozhodování per rollam, zánik účasti atd.)
  5. Změny v úpravě a.s. (stanovy včetně účinnost jejich změn, valná hromada, zákaz konkurence, monistický systém, vysílací právo atd.)
  6. Změny v úpravě družstev
  7. Obchodní rejstřík, evidence skutečných majitelů (obsah povinností, důsledky nesplnění, formální publicita evidence)
  8. Diskuze, dotazy

 

Vložné:       
2.000 Kč + DPH    pro členy OAK Hradec Králové, Náchod, Jičín, Trutnov a Rychnov n/K
2.500 Kč + DPH    pro nečleny OAK
Občerstvení (coffee break, oběd) v ceně semináře.

 

Z organizačních důvodů je nutné předběžné přihlášení do 15.10.2020 pomocí formuláře zde