Seminář k požární ochraně

Seminář k požární ochraně

Dne 3. 5. 2018 proběhl v kulturním domě ZD Dolany seminář k požární ochraně vedený zástupci Hasičského záchranného sboru v Královéhradeckém kraji

Seminář byl zaměřen na kontrolní činnost požární ochrany v zemědělské praxi_teorie a praktické příklady z minulosti, vydaná nařízení Královéhradeckého kraje o požární bezpečnosti a dále byly probírány a diskutovány případy z praxe_požáry v zemědělství_statistiky, problémy s hašením atd.

Pro žňové období, kdy je zvýšené riziko požárů, byla Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR vydána metodická pomůcka, kterou si můžete stáhnout níže pod textem. Metodika obsahuje návrh možných řešení k předcházení vzniku požáru a jeho šíření a k minimalizaci ohrožení zdraví a škod na majetku v zemědělství.

Více informací jako jsou metodické příručky, návody, vydané vyhlášky a nařízení naleznete na internetové stránce www.hzshk.cz.

Metodické příručky jsou dostupné v odkaze http://www.hzscr.cz/metodicka-stanoviska-a-prirucky.aspx.