Seminář GDPR

Seminář GDPR

Dne 20. 3. 2018 organizovala Regionální agrární komora KHK naučný seminář na ochranu osobních údajů (GDPR)

Dne 20. 3. 2018 proběhl v konferenční místnosti společnosti Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousech seminář GDPR. 

Seminář byl zaměřen na praktickou aplikaci Nařízení EU 2016/679 (GDPR) o zpracování osobních údajů do praxe zemědělských závodů v roce 2018. Autory semináře a přednášejícícmi byli JUDr. Pavel truxa a JUDr. Stanislav A. Marchal, CSc.

Seminář vycházel z aktuálního stavu informací o implementaci a jejich účelnosti pro praxi zemědělského podniku a byl zaměřen na praktickou stránku implementace v běžné praxi zemědělského podniku.

Celkem se zúčastnilo přibližně 80 posluchačů. 

Podklady ze semináře jsou dostuppné v příloze této zprávy.