Seminář Dotační možnosti – 5. kolo příjmu žádostí programu rozvoje venkova

Seminář Dotační možnosti – 5. kolo příjmu žádostí programu rozvoje venkova

Dne 19. 9. 2017 se konal seminář Dotační možnosti – 5. kolo příjmu žádostí programu rozvoje venkova. Seminář byl pořádán v prostorách Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o.

Účastníkům byly představeny jednotlivé vyhlášené operace, způsob administrace projektů, příklady dobré a špatné praxe. Přednášející posluchače informovali jak správně vyplnit žádost a také například poukázali na zbytečné chyby a odpovídali na četné dotazy. Celkem se zúčastnilo přes osmdesát posluchačů.

Přednášejícími byli např. Ing. Tvrzníková, Ing. Kodytek, Ing. Rejchrtová. V závěru byla Celním úřadem pro Královéhradecký kraj prezentována problematika uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů pro zemědělskou prvovýrobu.

Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 – 5. kolo příjmu žádostí začíná dne 10. 10. 2017 od 8:00 hod a končí dne 30. 10. 2017 ve 13:00 hod.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www. rakkhk.cz v sekci Akce/Seminář Dotační možnosti – 5. kolo příjmu žádostí programu rozvoje venkova.