Seminář Dotační možnosti – 5. kolo příjmu žádostí programu rozvoje venkova

Seminář Dotační možnosti – 5. kolo příjmu žádostí programu rozvoje venkova

Seminář se bude konat dne 19. 9. 2017 od 9:00 hod ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy s.r.o., Holovousy č.p. 129, 508 01 Hořice.

Seminář je pořádaný ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov a Agrární komory Náchod. 

REGISTRACE NA SEMINÁŘ do 15. 09. 2017: e-mail: miroslava.starkova@szif.cz
Do e-mailu, prosím, uvádějte vždy: celé jméno, organizaci a kontakt.

Program:
09:00 – 09:30 hodin
       1) prezence účastníků, coffee break
09:30 – 12:30 hodin
       2) představení Celostátní sítě pro venkov
           (Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov),
       3) možnosti čerpání finanční podpory z Programu rozvoje venkova 2014-2020
            v rámci vyhlášeného 5. kola příjmu žádostí (Ing. Josef Tabery, Řídicí orgán Programu rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství, Ing. Jitka                  Tvrzníková, akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství),
12:30 – 13:00 hodin
       4) oběd
13:00 – 15:30 hodin
      5) prezentace častých chyb ve způsobu podávání a administrace žádostí o dotaci
          (Ing. Jolana Rejchrtová, oddělení projektových opatření, RO SZIF Hradec Králové),
      6) předávání zkušeností se zadáváním veřejných zakázek
         (Ing. Jan Kodytek, oddělení kontrol projektových podpor, RO SZIF Hradec Králové),
      7) vratka spotřební daně pro zelenou naftu – poznatky z praxe
          (npor. Ing. Petr Zahradník, Celní úřad pro Královéhradecký kraj, nprap. Jiří Petráček, Celní úřad pro Královéhradecký kraj),
       8) různé, diskuse a dotazy účastníků.

Akce je spolufinancována z prostředků Celostátní sítě pro venkov.

Pozvánku na seminář je možné stáhnout v příloze níže.