SČÍTÁNÍ LIDU 2021 od 27.3.2021 do 11.5.2021

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 od 27.3.2021 do 11.5.2021

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 od 27.3.2021 do 11.5.2021

Sčítání lidu se koná pravidelně po 10 letech.
Účast je povinná, pokuta za neúčast až 10.000,- Kč.
Sčítá se každý občan, který má v ČR trvalý pobyt o půlnoci z 26.3. na 27.3.2021 a to i v případě, že trvale žije v zahraničí.
Do sčítání se zapojují i cizinci, kteří mají v ČR trvalý pobyt nebo evidovaný pobyt nad 90 dnů, případně azyl.
Formulář může jedna osoba vyplnit za více lidí (např. za celou rodinu).

Sčítání elektronicky:
Elektronický formulář bude přístupný od 27.3.2021 do 9.4.2021.
Adresa: www.scitani.cz , nebo v mobilní aplikaci umístěné na Google Play nebo App Store s názvem „Sčítání 21“.
Kdo nevyplní on-line formulář, musí použít papírový formulář.
Do formuláře se přihlásíte číslem platného osobního dokladu a datem narození, také datovou schránkou a prostřednictvím bankovní identity  eidentita.cz .
 

Listinné sčítání:
Vyplnit a odevzdat sčítací formulář musíte od 17.4.2021 do 11.5.2021.
Formulář budou roznášet sčítací komisaři lidem, kteří se nesečetli elektronicky nebo si pro něj můžete dojít na „kontaktní místo“ = vybrané pobočky pošty a krajské správy ČSÚ.
Vyplněný formulář odešlete poštou. Obálka na odeslání formuláře má předtištěnou adresu a odeslání je zdarma.

Podrobné informace s elektronický formulář (od 27.3.2021): https://scitani.cz/