SCHVÁLENY DVA NOVÉ PROGRAMY PGRLF PRO PODPORU HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

SCHVÁLENY DVA NOVÉ PROGRAMY PGRLF PRO PODPORU HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Jedná o titul Investiční úvěry Lesnictví s podporou ve formě zvýhodněného investičního úvěru, a program Pojištění lesních porostů s podporou ve formě subvence části nákladů na úhradu pojistného.
V rámci programu Investiční úvěry Lesnictví je možné poskytnout podporu v režimu de minimis. Podpora snížení jistiny ve formě mimořádné splátky úvěru pak může činit maximálně 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru a zároveň částku maximálně ve výši 30 000 EUR nebo 20 000 EUR dle příslušné kategorie žadatele. Samotný úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč a doba splatnosti úvěru jsou minimálně 2 roky, avšak nesmí nepřesáhnout 15 let.

V případě programu Pojištění lesních porostů se jedná o podporu ve formě finančních prostředků na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění lesních porostů. Jedná se o podporu v režimu de minimis, výše podpory, která bude žadateli poskytnuta, je proto omezena stropem podpory de minimis pro jeden podnik, který je stanoven ve výši korunového ekvivalentu částky 300 000 EUR v každém tříletém období. Příjem žádostí probíhá vždy od 1.1. do 31.10. příslušného roku.

Celou informaci najdete ZDE.