Schválené Žádosti o dotaci v rámci kontinuálního příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

Schválené Žádosti o dotaci v rámci kontinuálního příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

– operace 4.3.1 Pozemkové úpravy – průběžné schvalování – aktualizace 15. 11. 2017

Státní zemědělský intervenční fond dne 15. 11. 2017 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR dalších 10 Žádostí o dotaci v rámci operace 4.3.1 Pozemkové úpravy. Ke dni 15. 11. 2017 je schváleno celkem 126 Žádostí o dotaci. Byly schváleny pouze žádosti, u kterých byla provedena administrativní kontrola dokumentace z výběrového/zadávacího řízení, a v rámci bodového hodnocení se nachází nad hranicí stanovenou Pravidly. Další schválené Žádosti o dotaci budou postupně zveřejňovány v rámci kontinuálního příjmu žádostí a následného průběžného schvalování.

Celý text a zároveň seznam úspěšných žádostí naleznete v příloze pod textem.