Sazby přechodných vnitrostátních podpor a podpor na citlivé komodity

Sazby přechodných vnitrostátních podpor a podpor na citlivé komodity

Dne 29.11.2018 zveřejnil SZIF sazby PVP a VCS na rok 2018.

Celou informaci a tabulku termínů výplat dotací z roku 2018 najdete v přiloženém souboru.