RUZYŇSKÝ DEN VÝŽIVY ROSTLIN A AGROTECHNIKY

RUZYŇSKÝ DEN VÝŽIVY ROSTLIN A AGROTECHNIKY

ve čtvrtek 22. února v aule VÚRV, v.v.i. v Praze- Ruzyni.

Na semináři budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Odborný program včetně vystoupení dalších odborníků bude upřesněn podle aktuální situace ke dni konání semináře a zaslaných  dotazů a bude mimo jiné zaměřen na dopady změny klimatu na zemědělství, aktuálně na zásobu vody a minerálního dusíku v půdě po letošní zimě, efektivní používání  hnojiv a pesticidů při minimalizaci nepříznivých vlivů na okolní prostředí, možnosti snížení vstupů u různých odrůd ozimé pšenice.

Na seminář je možné, v případě vhodných podmínek pro odběr, přinést vzorky rostlin ozimů v čerstvém stavu na zjištění poškození mrazem po zimě,  výskytu houbových chorob apod.  

Další informace, včetně programu, naleznete v přiložené pozvánce.