Rozšíření možnosti adresné aplikace přípravků na ochranu rostlinproti hraboši polnímu

Rozšíření možnosti adresné aplikace přípravků na ochranu rostlin
proti hraboši polnímu

21.2.2023

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 21. února do 21.6.2023 využít zvýšené dávky rodenticidů do nor (při dodržení počtu granulí na jednu noru).

Aplikace může být prováděna pouze osobou disponující tzv. odbornou způsobilostí podle zákona
o rostlinolékařské péči, tedy řádně proškolená k nakládání s přípravky na ochranu rostlin. 

Aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ bude provádět kontroly dodržování podmínek nařízení.

Celá informace ZDE.