ROZPOČET MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA ROK 2023

ROZPOČET MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA ROK 2023

Sněmovní zemědělský výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválení návrhu rozpočtu ministerstva zemědělství na příští rok. Resort bude hospodařit s výdaji 57,44 miliardy korun. Oproti letošnímu rozpočtu je to pokles o 3,8 procenta, tedy 2,24 miliardy korun. Náměstkyně ministra Marcela Antošová uvedla, že ministerstvo bude usilovat o získání dalších financí, k čemuž ho vyzvali i poslanci z výboru. Úřad v budoucnu plánuje snižování počtu zaměstnanců.

Ke snížení výdajů došlo kvůli nižším příjmům z peněz EU. Rozpočet ministerstva bez prostředků EU je 23,8 miliardy Kč, což je o 1,9 miliardy více než bylo v roce 2022.

Největší část rozpočtu směřuje na podporu zemědělského a potravinářského sektoru ve výši 39,4 miliardy Kč, z toho na Společnou zemědělskou politiku EU směřuje 34,4 miliardy Kč.

MZE zaměstnává 6044 lidí a náklady na platy jsou v rozpočtu na příští rok tři miliardy Kč.

Celou informaci najdete ZDE.