Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského funguje již čtvrtým rokem. Od svého vzniku prochází neustálým vývojem a provozem nových aplikací. Novinkou pro letošní rok je aplikace Aktuální výskyty v okrese, která se díky svému lokálnímu zpracování dat přibližuje potřebám zemědělské praxe.

Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského funguje již čtvrtým rokem. Od svého vzniku prochází neustálým vývojem a provozem nových aplikací. Novinkou pro letošní rok je aplikace Aktuální výskyty v okrese, která se díky svému lokálnímu zpracování dat přibližuje potřebám zemědělské praxe.

Nová aplikace „Aktuální výskyty v okrese“ poskytuje informace o výskytu škodlivých organismů v rámci modulu „Výskyt a prognóza škodlivých organismů“. Tato aplikace zpracovává rozsáhlé výsledky celostátního monitoringu výskytu škodlivých organismů rostlin na lokální úrovni, čímž je dobře využitelná v zemědělské praxi. 

Aplikace nabízí přehledně zpracovanou situaci v daném okrese s barevně odlišenými třídami výskytu a mírou dosažení prahů škodlivosti, včetně odkazů na konkrétní škodlivé organismy s jednotlivými přehledy terénních dat, jednoduchými grafy a seznamy povolených přípravků na ochranu rostlin.

K nové aplikaci se dostanete, když na úvodní stránce Rostlinolékařského portálu vlevo nahoře kliknete na „Výskyt a prognóza ŠO“ (Obr. č. 1). Záložka „plodina a okres“ (Obr. č. 2) slouží uživatelům k zadání výběru zájmové plodiny a určení zájmového území. Po zadání těchto parametrů se uživateli v následujících třech záložkách „Situace v okrese“, „Výskyt chorob“ a „Výskyt škůdců“ objeví informace k zadaným parametrům. Další možností je v záložce Plodina a okres v levém dolním sloupci zvolit zájmovou plodinu a k ní se objeví dostupná terénní data o výskytu škodlivých organismů (Obr. č. 3).

S aplikací lze intuitivně pracovat a v rámci jednotlivých plodin přibývají v průběhu vegetační sezóny výsledky pozorování rostlinolékařských inspektorů v terénu. Doporučujeme aplikaci vyzkoušet