Řešení průjmových onemocnění telat v masných chovech skotu

Řešení průjmových onemocnění telat v masných chovech skotu

Průjmy jsou hlavní příčinou úhynu masných telat v prvním měsíci po narození.
Telata se rodí bez protilátek, proto je nutné zabezpečit jejich dodání ve formě mleziva. Ideální mlezivo je od vlastní matky, pokud matka tele odmítá nebo při porodu např. uhynula, je nutné zabezpečit napojení mlezivem z jiného zdroje (zamrazené mlezivo).

Nezbytná je maximální hygiena chovného prostředí – podestýlka, vlhkost, průvan, infekční tlak, zdravotní nezávadnost napájecí vody.

Při průjmu je nezbytná rehydratace organismu.  Podávání léčiv – anitbiotik má smysl jen tehdy, pokud je průjem způsoben bakteriální infekcí. Virové průjmy se podáváním antibiotik nevyřeší.

Diagnostiku původce onemocnění lze provést pomocí diagnostického setu.  

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ V CHOVU:
1. Hygiena prostředí – po vyhnání na pastvu vyčistit a vydezinfikovat ustájení
2. Kvalitní suchá podestýlka a maximální čistota i ve výběhu
3. Před porodem kvalitní krmná dávka doplněná minerálními látkami a vitamíny
4. Zdravotně nezávadná napájecí voda
5. Zásoba zmrazeného mleziva
6. Dohled po porodu – zajistit napití telete od vlastní matky, případně napojit mlezivem „z ruky“
7. Telata sledovat a zasahovat okamžitě při výskytu průjmu

Celý článek k řešení průjmových onemocnění najdete ZDE