Rentabilita chovu krav bez tržní produkce mléka

Rentabilita chovu krav bez tržní produkce mléka

Výzkumný ústav živočišné výroby provedl vyhodnocení nákladovosti chovu krav bez tržní produkce mléka v roce 2018 v ČR.

Z dat vyplývá, že při započtení všech dotací dosahují podniky s chovem KBTPM v průměru zisku jen 1.193 Kč/krávu/rok. Bez dotací je pak ztráta na jednu krávu ročně -13.064 Kč! 

Celý článek včetně podrobného vyhodnocení je k nalezení zde: http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=2662