Rentabilita chovu krav bez tržní produkce mléka v ČR za rok 2018

Rentabilita chovu krav bez tržní produkce mléka v ČR za rok 2018

Zprávu Výzkumného ústavu živočišné výroby v.v.i. ohledně rentability chovu krav bez tržní produkce mléka v ČR za 2018 můžete stáhnout v příloze.