Regulace hraboše, doporučená agrotechnika k 5.10.2020

Regulace hraboše, doporučená agrotechnika k 5.10.2020

Regulace hraboše, doporučená agrotechnika k 5.10.2020

Zdroj: UKZUZ,5.10.2020

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v září 1059 aktivních východů z nor na hektar, což u ozimých plodin, které jsou v tuto chvíli nejohroženější, odpovídá 5,3násobku prahu škodlivosti (práh škodlivosti pro podzimní období je 200, u trvalých kultur a víceletých porostů 400 aktivních východů z nor na hektar). Nejvíce ohrožené jsou stále porosty v Ústeckém a Středočeském kraji, kde lokálně přetrvávají výskyty přesahující 20násobek prahu škodlivosti. Značné riziko pak hrozí v kraji Pardubickém a Královéhradeckém. Hraboši se šíří i do lokalit Jižních Čech.

Aktuální počet okresů ohrožených kalamitním výskytem hraboše polního je 26.  Zde ÚKZÚZ doporučil nevysévat meziplodiny.
Další doporučená opatření:
– důkladná předseťová příprava
– odstranění výdrolu polních plodin, které slouží jako úkryt a zdroj potravy.
– očekáváme opakovanou rekolonizaci ploch s letošními ozimy. Lokálně lze předpokládat náhradu poškozených porostů novými osevy (v ojedinělých případech až 20 % ploch ozimů).

Jakmile hraboši začnou zpátky migrovat na osetá pole, je vhodné využít např. výběrové aplikace rodenticidů do nor – manuální nebo pomocí upravených strojů, které ukládají návnadu do umělých nor.