REGLONE, BERETTA, DRAGOON – DESIKACE POROSTŮ – OSIVO, SADBA – PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ PODLE NAŘÍZENÍ UKZÚZ

REGLONE, BERETTA, DRAGOON – DESIKACE POROSTŮ – OSIVO, SADBA – PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ PODLE NAŘÍZENÍ UKZÚZ

22.4.2022 UKZUZ

Informace k podávání oznámení o plánované aplikaci přípravku Reglone, Beretta, Dragoon s ohledem na nařízení ÚKZÚZ vydané dne 14.04.2022 pod č.j. UKZUZ 065617/2022.

V nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku na ochranu rostlin Reglone, Beretta, Dragoon pro omezené a kontrolované použití vydané dne 14.04.2022 pod č.j. UKZUZ 065617/2022 s platností od 29. 5. 2022 do 25. 9. 2022 je stanovena povinnost pro

„uživatele DPB dle LPIS“ informovat nejpozději 2 pracovní dny před použitím přípravku místně příslušné pracoviště Oddělení kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ, v jehož územní působnosti se nachází ošetřované pozemky (DPB), a to prokazatelným způsobem (např. do datové schránky ÚKZÚZ, na e-mail podatelna@ukzuz.cz).

Za účelem zjištění územní příslušnosti místa aplikace ve vazbě na regionální oddělení kontroly zemědělských vstupů (OdKZV), lze využít mapu územní působnosti OKZV.

Přílohy

Nařízení ÚKZÚZ-omezené a kontrolované použití přípravku Reglone,Beretta,Dragoon   (PDF, 492 KB)

Oznámení aplikace přípravku s účinnou látkou dikvát   (DOC, 84 KB)