REAKCE ÚČASTNÍKA PROTESTU ZEMĚDĚLCŮ V PRAZE 7.3.2024 NA PŘÍSTUP ČESKÉ VLÁDY K ZEMĚDĚLCŮM

REAKCE ÚČASTNÍKA PROTESTU ZEMĚDĚLCŮ V PRAZE 7.3.2024 NA PŘÍSTUP ČESKÉ VLÁDY K ZEMĚDĚLCŮM

Odesláno premiérovi a ministrovi zemědělství.
Zveřejněno se svolením autora:

Vážený pane ministře, pane premiére,

Vážení politici a političky zodpovědní za tuto zemi

Již poněkolikáté Vám píšu, pokaždé bez odezvy – jakékoli.

Píšu Vám proto, že vedu zemědělský podnik, který vyrábí suroviny pro výrobu českých potravin v Podkrkonoší. Zaměstnáváme české lidi, chováme cca 900 ks zvířat. Podnik jsem představoval již v minulých dopisech, proto jen takto krátce. Dovolte mi proto zde napsat důvod tohoto dopisu. Včera se uskutečnil protest českých zemědělců v Praze před Strakovou akademií, sídlem vlády ČR. Nikdo jiný krom ministra Výborného mezi nás zemědělce nepřišel. Nikdo z Vás politiků, jste neměl tu odvahu přijít mezi nás a napřímo přiznat – nepotřebujeme Vás, jste nám k ničemu, protože tak to podle Vašeho chování vypadá!!!

Proč mám takový názor?  Odpoledne se pan premiér vyjádřil, že nám sebere 2 mld. korun, protože jsme si dovolili jet s traktory do Prahy a nenechá se vydírat!!! Co to je za sprostotu a urážku všech zemědělců!!! Zemědělci mají svoje výrobní prostředky traktory, proto jsme jeli s nimi. Vy to nechápete, že nám nic jiného nezbývá, jsme zahnáni do kouta a musíme se těchto protestů zúčastnit. Myslíte si, že máme čas jen tak se projet s traktory v našem hlavním městě??? Jsme zemědělci a máme se starat o zvířata a pole!!! Vy jste opravdu tak naivní???  Ještě jste si na nás připravili, krom normálních policistů, ještě policejní těžkooděnce??? To se asi bojíte o sebe natolik, že si musíte pozvat tento policejní útvar na nás -zemědělce??? Příště už Vás bude hlídat armáda, nebo kdo??? Myslíte si, že je toto Vaše chování normální??? Je to Vaše jednání a Vaše rozhodnutí, do hlavy nikomu z Vás nevlezu!

Ale abych se vrátil k tomu, co jste nám slíbili a (ne)dodrželi. 2 mld. korun, které nám chcete dát (nebo už zase nedat), jsou peníze, o které jste nás připravili na národních dotacích na letošní rok. Byl zde příslib, že nám tyto dotace nezkrátíte, a co se stalo – krácení o 2,5 mld. Takže v tuto chvíli jste nám vlastně slíbili o 500 mil. méně, než jste měli vyplatit. Forma jakou chcete-nebo nechcete finance poslat do zemědělství je také zajímavá. 550 mil. korun na welfare  zvířat a 1,5 mld. korun prostřednictvím PRV na investice. Vy si opravdu myslíte, že v této době někdo bude něco investovat s podporou těchto Vámi uvolněných peněz??? Že někdo půjde do banky vzít si úvěr s nesmyslně vysokým úrokem a bude realizovat výstavbu něčeho???

Další věcí je příslib p. Jurečky s června 2022, kdy slíbil pro zemědělce podporu zaměstnanosti na venkově ve výši 2,5-3 mld korun od roku 2023. Dnes máme začátek března 2024 a…… nic. Musíme ratifikovat v Bruselu, musíme se na všechno ptát??? Nebo se chceme ptát a vymlouvat se na to??? Chceme dát pomoc zemědělcům, nebo nechceme!!! Přemýšlejte prosím o tom, jak s námi jednáte a jak k nám přistupujete.

Další věcí je obilí, které se valí do Evropy ze zemí mimo EU – bezcelně. Je Březen a v současnosti mají zemědělci na skladech 1 mil. tun obilí. Za 5 měsíců jsou žně, co budeme dělat?? Kam uskladníme produkci letošního obilí?? ČR je přece vývozní zemí na obilí, to je známý fakt, když už máme českou ŽV postupem let velmi omezenou. Musíme vyvézt z republiky 3 mil. tun obilí. Většinou se obilí vozilo do Polska nebo Německa. Kam teď s ním, když jsou naše odbytiště zacpaná obilím, které mělo končit ve třetích zemích! Je třeba pomoci tomuto vývozu, nebo Vám připadá, že predikované ceny pro letošní sklizeň 2850Kč/t krmný ječmen, 3,200 Kč/t krmná pšenice, 3.700 Kč/t potravinářská pšenice, jsou normální????? Dámy a pánové je rok 2024 a tyto ceny jsou hluboko pod rokem 1989. Vy si myslíte, že toto všechno můžou zemědělci vydržet a strpět s tím, že nebudou mít ne na investice, ale ani na normální provoz svých farem a podniků??? Vy chcete, aby se zemědělská půda dostala do cizích kapitálových rukou jako na Ukrajině?? Vám je to úplně jedno???

Poslední věcí, kterou chci zmínit je zvýšení daně z nemovitých věcí. Dle vyjádření našeho pana ministra Výborného, je na každém jednom zemědělci, jak si vyjedná navýšení, nebo nenavýšení koeficientu na příslušné obci nebo městě. Starostové a zastupitelstva se musí chovat s péčí dobrého hospodáře, aby si nekrátili rozpočet obce a proto budou požadovat navýšení koeficientu na nejvyšší možnou úroveň, když jste obcím o tuto částku zkrátili financování v přímém určení daní od státu. Starostové se starají o majetek jim svěřený volbami na regionální úrovni, ostatně jako vy se staráte o majetek celorepublikový, na základě celorepublikových voleb. Toto navýšení daně z nemovitostí, jsou další 2,5 mld. korun, které my zemědělci platíme v rámci pachtu, abychom mohli udělat krmení pro naše zvířata. O danění již jednou zdaněných peněz z evropských dotací, které my od letošního roku, budeme danit ne 19, ale 21% daní ze zisku se rozepisovat nechci. Letos do státního rozpočtu přijde mnohem méně peněz, protože 30- 35 % zemědělců, bude ve ztrátě a to si myslím, že je další z důležitých ekonomických ukazatelů!!!!

Myslím, že kdo bude chtít a dá si chvilku se sčítáním pár čísel uvedených výše tohoto dopisu pochopí, proč jezdíme do Prahy, abychom vlastně ukázali naše nablýskané drahé stroje koupené z dotací, anebo abychom ukázali naši společnou sílu, naši bezmocnost a apel na Vás politiky??? Jen pro info, stroje si musíme koupit z důvodu zefektivnění naší práce a jejího urychlení s pomocí půjček a úvěrů. V zemědělství pracuje cca 90.000 lidí, proto ty výkonné stroje potřebujeme!!!  Jsem si vědom i toho, že zemědělství vytváří jen asi 2% HDP, a proto je s námi takto zacházeno???  Jsme průmyslová země, ale firmy, které pracují pro automobilový průmysl, nebudou mít do budoucna asi moc na růžích ustláno. Vy si opravdu neuvědomujete, že zemědělci nejsou škůdci, ale spoluvytvářejí krajinu a starají se o ni ve své svěřené oblasti? Věřte, že je mi z toho všeho smutno a má zodpovědnost vůči generacím předchozím mi velí bojovat za české zemědělství s Vámi politiky. I Vy by jste měli tuto zodpovědnost cítit  a podle ní se také řídit, i když to zatím tak nevypadá!!!

Prosím a žádám Vás slušně, najděte v sobě opravdový společný přístup nejen k zemědělské politice a zemědělcům. Řekněte nám co máme dělat a jak se máme chovat. Jednáme s Vámi, jednejte s námi pro dobro českého a evropského zemědělství

S pozdravem Petr Martinec

předseda představenstva Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice, předseda
OAK Trutnov, místopředseda RAK Hradec Králové, člen celorepublikového výboru ZS ČR

Velké Svatoňovice 8.3.2024