PUBLIKACE OECD A FAO – PRODUKTIVITA A ENVIRONMENÁLNÍ UDRŽITELNOST A VÝHLED SVĚTOVÉHO AGRÁRNÍHO TRHU

PUBLIKACE OECD A FAO – PRODUKTIVITA A ENVIRONMENÁLNÍ UDRŽITELNOST A VÝHLED SVĚTOVÉHO AGRÁRNÍHO TRHU

PUBLIKACE OECD A FAO – PRODUKTIVITA A ENVIRONMENÁLNÍ UDRŽITELNOST A VÝHLED SVĚTOVÉHO AGRÁRNÍHO TRHU

V červnu vyšla publikace OECD věnující se dopadům politik na environmentální udržitelnost na úrovni farmy. Průzkum byl prováděn ve 33 podnicích ze 13 zemí včetně ČR. Přechod k produktivnějším technologiím je limitován přírodními a lidskými zdroji. V sektoru mléka, vepřového a drůbežího masa je zvýšení produktivity doprovázeno obvykle snížením environmentální udržitelnosti. Zvýšení produktivity rostlinné výroby a výroby hovězího masa bylo obvykle doprovázeno pozitivním vlivem na udržitelnost. Nebyla zjištěna přímá souvislost environmentální udržitelnosti s malými rodinnými farmami. Lokální udržitelnost nemusí znamenat globální udržitelnost – může vytvářet tlak na zvýšení zatížení v jiných oblastech.

Výhled agrárních trhů na příštích 10 let podle OECD –FAO:  světově roste spotřeba živočišných produktů v souvislosti se zvyšováním lidské populace. Využívání biopaliv se nemá zvyšovat, růst rostlinné výroby bude způsoben převážně zvyšováním intenzity a zlepšením pěstebních postupů a technologiemi, očekává se snížení rozšiřování ploch zemědělské půdy. U živočišné výroby se očekává růst asi o 14%, zejména v sektoru drůbežího masa, růst produkce skleníkových plynů asi o 6%, nejvíce v rozvojových zemích.

Celá informace je v příloze.