Ptačí chřipka v ČR – únor

Ptačí chřipka v ČR – únor

28. 2. 2024
Nové ohnisko ptačí chřipky bylo potvrzeno v malochovu slepic v obci Bohuňovice v okrese Olomouc. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu 3 slepic z celkem 10 kusů. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a zaslali je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které posléze potvrdilo ptačí chřipku. Zbývající drůbež v chovu byla utracena. Letos bylo v ČR zatím potvrzeno 22 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech a pět ohnisek v komerčních velkochovech drůbeže.
Jelikož se jedná o nekomerční malochov, který neuvolňuje drůbeží produkty dále na trh, nevymezí Krajská veterinární správa okolo zasažených chovů uzavřená pásma a v nich nebude vyhlašovat mimořádná veterinární opatření pro ostatní chovatele.

26. 2. 2024
Dvacáté první letošní ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR se nachází v obci Chlum u Křemže na Českokrumlovsku v Jihočeském kraji. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu a nuceném usmrcení téměř poloviny z 21 chovaných slepic vykazujících příznaky nákazy. Veterinární inspektoři na místě provedli šetření, během něhož odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které následně potvrdilo v chovu vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Na místě byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy z chovu. Do obdržení výsledků vyšetření uhynuly i všechny zbývající slepice v chovu. Stejný chovatel má na svém pozemku ve venkovních voliérách celkem šestnáct kusů zájmově chovaných exotických ptáků, (různých druhů papoušků a kanárů). Tito ptáci utraceni nebudou, nicméně budou nastavena preventivní a sanitační opatření, by nedošlo k přenosu nákazy na papoušky. Vysoce patogenní ptačí chřipka byla k dnešnímu datu kromě 21 malochovů potvrzena také v pěti komerčních chovech.
Ptačí chřipka byla nově potvrzena také u labutě uhynulé na Jarohněvickém rybníku v katastru města Dubňany na Hodonínsku. Jedná se o šesté místo, na němž byla od začátku roku nákaza v ČR potvrzena u volně žijících ptáků. 

22. 2. 2024
Dvacáté letošní ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR se nachází v obci Bolehošť v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu 24 z 29 kusů chované drůbeže. Veterinární inspektoři na místě provedli šetření, během něhož odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které následně potvrdilo v chovu vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Na místě byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy z chovu. Zbývající kusy byly utraceny. Vysoce patogenní ptačí chřipka byla k dnešnímu datu kromě dvaceti malochovů potvrzena také v pěti komerčních chovech. V zasažených malochovech drůbeže do dnešního na ptačí chřipku celkem uhynulo 257 kusů drůbeže a následně bylo z důvodu zamezení strádání ptáků utraceno dalších 158 kusů.

20. 2. 2024
Nové ohnisko ptačí chřipky bylo potvrzeno v malochovu slepic v obci Hředle na Rakovnicku ve Středočeském kraji. Jedná se o třetí ohnisko v malochovu ptáků chovaných v zajetí ve stejné obci. Zasažené chovy se nacházejí v blízkosti od sebe, přímý kontakt mezi nimi ale nebyl potvrzen. Chovatelka informovala krajskou veterinární správu o úhynu 5 slepic z celkem 9 kusů. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a zaslali je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které posléze potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Letos bylo v ČR zatím potvrzeno 19 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech a pět ohnisek v komerčních velkochovech drůbeže. V souvislosti s aktuální vlnou ptačí chřipky Státní veterinární správa vyzývá chovatele drůbeže, aby důsledně dodržovali pravidla biologické bezpečnosti, zejména aby bránili kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky.

15. 2. 2024
Osmnácté letošní ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR se nachází v obci Valdíkov na Třebíčsku. Chovatelka nahlásila krajské veterinární správě (KVS) náhlý úhyn pěti z 12 chovaných slepic. Veterinární inspektoři na místě provedli šetření, během něhož odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. To následně potvrdilo v chovu vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Na místě byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy z chovu. Zbývající kusy budou utraceny. Ohnisko se nachází v blízkosti ptačí chřipkou zasaženého komerčního chovu kachen společnosti AGRO-V s.r.o. Vysoce patogenní ptačí chřipka byla k dnešnímu datu kromě osmnácti malochovů potvrzena také v pěti komerčních chovech a na pěti místech ČR také u volně žijících ptáků.

14. 2. 2024
V České republice bylo dnes potvrzena dvě nová ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Jedná se o dvě hospodářství chovatele Líheň Studenec, s.  r. o. První z nich se nachází ve Vanči (části obce Pyšel), druhé v Častoticích (části obce Zahrádka) na Třebíčsku. V obou chovech se nachází dohromady cca 70 000 kusů kura domácího. Jedná se o čtvrté a páté ohnisko v komerčním chovu v ČR od začátku roku. Více v tiskové zprávě.

12. 2. 2024
V pátek 9. 2. 2024 bylo potvrzeno ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v malochovu v obci Hředle na Rakovnicku. Jedná se o druhé ohnisko v malochovu ptáků chovaných v zajetí ve stejné obci. Oba zasažené chovy se nacházejí v blízkosti od sebe, přímý kontakt mezi nimi nebyl potvrzen. Chovatelka nahlásila 9. 2. dopoledne Krajské veterinární správě náhlý úhyn tří z původně šesti chovaných slepic. Kromě nich se v chovu nacházely ještě tři kachny domácí. Žijící drůbež v době veterinární kontroly jevila klinické příznaky nákazy. Veterinární inspektoři odebrali v chovu vzorky a ty odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To následně potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Zbývající kusy byly v průběhu víkendu usmrceny. Na hospodářství byla přijata opatření k zamezení šíření nákazy. Jedná se o 17. ohnisko ptačí chřipky v malochovu v letošním roce.

9. 2. 2024
Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 byla prokázaná u tří labutí nalezených na vodní ploše a přilehlých březích rybníku Kosičky III v katastrálním území Kosice v Královéhradeckém kraji. U dvou kachen divokých a jedné husy veliké nalezené v oblasti hráze Starohaklovského rybníka na okraji Českých Budějovic byla vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu potvrzena ptačí chřipka subtypu H5. Celkem byla ptačí chřipka zatím letos potvrzena u volně žijících ptáků na pěti místech ČR.

9. 2. 2024
Nové ohnisko ptačí chřipky bylo dnes potvrzeno v malochovu drůbeže v obci Tavíkovice na Znojemsku v Jihomoravském kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn čtyř hus a tří slepic celkového počtu 33 kusů drůbeže. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a zaslali je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které posléze potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5. Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena. Krajská veterinární správa také v případě tohoto ohniska využije možnost nevymezit okolo zasaženého chovu uzavřená pásma a v nich nevyhlašovat mimořádná veterinární opatření pro ostatní chovatele. SVS přesto znovu vyzývá chovatele drůbeže, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti, zejména zamezili kontaktu s volně žijícími ptáky. Včetně tohoto ohniska bylo v ČR letos zatím potvrzeno 16 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech a tři ohniska v komerčních velkochovech drůbeže.  Stejná nákaza byla potvrzena také u čtyř uhynulých volně žijících ptáků.

6. 2. 2024
Potvrzena dvě ohniska v nekomerčních malochovech drůbeže ve Středočeském kraji. První se nachází v obci Hředle v okrese Rakovník. Chovatelka nahlásila postupný úhyn deseti z celkem 48 kusů chované drůbeže (hus, slepic a kachen). Ptačí chřipka byla prokázána také u uhynulých z malochovu v obci Zaječově na Berounsku. Zde postupně uhynulo 11 z 16 chovaných kusů drůbeže. Chovatelé v souladu s legislativou nahlásili zvýšené úhyny Krajské veterinární správě.  Veterinární inspektoři v rámci následného šetření v chovech odebrali vzorky a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu v Praze. Vyšetření potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1 Zbývající kusy v zasažených chovech budou utraceny. Jelikož se jedná o nekomerční malochovy, které neuvolňují drůbeží produkty dále na trh, nevymezí Krajská veterinární správa okolo zasažených chovů uzavřená pásma a v nich nebude vyhlašovat mimořádná veterinární opatření pro ostatní chovatele. Jedná se o první dvě ohniska ptačí chřipky ve Středočeském kraji v letošním roce.  Včetně těchto ohnisek bylo v ČR letos zatím potvrzeno 15 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech a tři ohniska v komerčních velkochovech drůbeže.  Stejná nákaza byla potvrzena také u čtyř uhynulých volně žijících ptáků.

5. 2. 2024
V komerčním chovu kachen na výkrm společnosti AGRO-V s.r.o. ve Valdíkově na Třebíčsku bylo dnes potvrzeno ohnisko ptačí chřipky. V hospodářství se původně nacházelo cca 50.000 kachen. Chovatel v neděli nahlásil náhlé masivní hynutí kachen ve dvou z osmi hal. Kachny v těchto halách navíc měly příznaky typické pro ptačí chřipku, mezi něž patří apatie, průjem a dechové potíže. Veterinární inspektoři na místě přijali opatření zabraňující šíření nákazy mimo hospodářství, odebrali vzorky a odeslali je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu v Praze. To dnes odpoledne potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Zbývající kachny v chovu budou utraceny. Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcích jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže. Jedná se o třetí letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu drůbeže v ČR. Kromě toho bylo v ČR letos zatím potvrzeno 13 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech. Stejná nákaza byla potvrzena také u čtyř uhynulých volně žijících ptáků.

2. 2. 2024
V České republice bylo dnes potvrzeno druhé letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu drůbeže. Nachází se opět v rodičovském chovu slepic společnosti Mach drůbež a.s. V tomto případě v obci Sklené na Svitavsku. V chovu se nachází zhruba 20 000 kusů drůbeže. Výskyt nákazy v chovu dnes potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze. Více v tiskové zprávě.