Ptačí chřipka v ČR – březen

Ptačí chřipka v ČR – březen

19. 3. 2024
Nové ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR s pořadovým číslem 23 se nachází v obci Pištín v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu pěti ze 14 kusů chované drůbeže (slepic, kachen, hus). Veterinární inspektoři na místě provedli šetření, během něhož odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. To následně potvrdilo v chovu vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Na místě byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy z chovu. Zbývající kusy byly utraceny. Kromě uvedené drůbeže se v oddělené části chovu nachází také pět párů holubů a dvě korely ve venkovní voliéře. Tito ptáci utraceni nebudou, nicméně byla nastavena preventivní a sanitační opatření, aby nedošlo k přenosu nákazy na uvedené ptáky. Vysoce patogenní ptačí chřipka byla k dnešnímu datu kromě 23 malochovů potvrzena také v pěti komerčních chovech.

Zdroj: SVS ČR