PRV – 6.1.1. MLADÝ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLEC, PREFERENČNÍ KRITÉRIUM 9 – CITLIVÉ KOMODITY – VÝKLAD SZIF

PRV – 6.1.1. MLADÝ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLEC, PREFERENČNÍ KRITÉRIUM 9 – CITLIVÉ KOMODITY – VÝKLAD SZIF

Preferenční kritérium 9 v operaci 6.1.1 přiděluje body za pěstování citlivých komodit. Podle výkladu SZIF z 11.10.2019 žadatel, který tyto body v žádosti uplatnil, od podání žádosti o platbu do ukončení vázanosti projektu nesmí pěstovat na svých pozemcích jiné než citlivé komodity. Pěstitelé brambor „necitlivé plodiny“ pěstovat mohou, ale brambory musí pěstovat každoročně. Chovatelé hospodářských zvířat mohou pěstovat „necitlivé“ plodiny určené k výživě vlastních zvířat. 
Celé znění výkladu najdete v přiloženém materiálu.