PRV 4.1.1 – PODPORA INVESTIC DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROCE 2019

PRV 4.1.1 – PODPORA INVESTIC DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROCE 2019

Z důvodu množících se dotazů na otevření kola pro příjem žádostí na operaci 4.1.1 z PRV v letošním roce zveřejňujeme odpověď z Oddělení projektových opatření I:

 

jelikož u operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, která je součástí Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, byly již vyčerpány alokace, není zatím v současné době plánováno vyhlášení dalšího kola příjmu žádostí.