Průběh žní v okrese Trutnov ke dni 4.9.2017

Průběh žní v okrese Trutnov ke dni 4.9.2017

Žně v okrese Trutnov jsou za námi.

Tento rok je pro polní produkci, co se týká výnosů i kvality, uspokojivý.

V okrese Trutnov bylo v roce 2017 obilovinami oseto celkem 6.319 ha, což je o 162 ha více než v roce 2016. Zvýšila se osevní plocha pšenice ozimé i jarní a jarního ječmene, osevní plochy ostatních hlavních obilovin poklesly. Osevní plocha řepky oproti roku 2016 klesla o 8 ha.

Celková produkce obilovin z letošní sklizně v okrese Trutnov je 38.638 t, což představuje zvýšení oproti roku 2016 o 1.482 t a zároveň stoupl průměrný výnos obilovin o 0,08 t/ha na 6,11 t/ha.

Celková produkce řepky za okres v tomto roce činí 6.433 t, což při průměrném výnosu 3,54 t/ha představuje zvýšení celkové sklizně oproti roku 2016 o 526 t a zvýšení průměrného výnosu o 0,3 t/ha na letošních 3,54 t.