Průběh žní v okrese Trutnov k 21.8.2017

Průběh žní v okrese Trutnov k 21.8.2017

V okrese Trutnov bylo ke dni 21. 8. 2017 sklizeno 100% ječmene ozimého a řepky. Ke konci se blíží sklizeň pšenice ozimé a jarního ječmene. Žito, oves a triticale jsou sklizeny z poloviny výměry.

Žně probíhají, až na občasné přerušení kvůli počasí, dobře. Trutnovskému okresu se vyhnuly ničivé bouřky, které v červnu postihly jižní část Královéhradeckého kraje.

Výnosy se u obilovin pohybují mezi 4,2 a 6,5 tunami na hektar, dá se tedy říci, že jsou na dlouhodobém průměru, totéž platí o řepce s výnosem kolem 3,5 tuny.