Prováděcí vyhláška č. 79/2016 Sb. k zelené naftě

Prováděcí vyhláška č. 79/2016 Sb. k zelené naftě

Prováděcí vyhláška upřesňuje způsob výpočtu vratky spotřební daně a stanovuje narmativy pro rostlinnou a živočišnou výrobu.