Protesty zemědělců 22.2.2024

Protesty zemědělců 22.2.2024

Proti čemu zemědělci 22.2.2024 budou protestovat?

Nosným tématem demonstrace jsou protesty proti Evropské komisi, která ztratila zpětnou vazbu s každodenní realitou života. Chceme řešit hlavní tři priority, u nichž věříme, že je široká shoda napříč zemědělci a to:

 1. Řešení situace na trhu EU a vzniklých přebytků, nesouhlas s bezcelními dovozy ze zemí, kde zemědělci nemusí dodržovat shodné podmínky hospodaření
 2. Snížení administrativní náročnosti hospodaření a byrokratických tlaků (zemědělci dnes musí plnit téměř 400 administrativních povinností)
 3. Návrat k SZP respektující práci zemědělců, omezení nesmyslných požadavků vycházejících z neustálého akcentování Green Dealu, které v důsledku vedou jen k tomu, že se zemědělská výroba v zemích EU stává nerentabilní a následně se přesouvá do zemí, kde nejsou dodržovány ani samotné základy ochrany přírody.

Zemědělci zkrátka chtějí hospodařit bez nadměrných a nesmyslných byrokratických požadavků. Chtějí také ochránit trh před produkty, které jsou vyrobené bez respektování podmínek pro zemědělce ze zemí EU a prodávat za ceny, které pokryjí výrobní náklady a mírný zisk, aby měli za co zlepšovat podmínky pro chovaná zvířata, udržovat pestrost krajiny a chránit životní prostředí. To je pro základ pro úspěšné a udržitelné zemědělské podnikání, které bude atraktivní pro mladou generaci a bude zdrojem kvalitních a bezpečných potravin.

Na úrovni ČR a požadavků vůči vládě ČR se představenstvo AK ČR rozhodlo dodržet slíbenou lhůtu do konce měsíce února, poté se vyhodnotí, do jaké míry vláda ČR splnila či nesplnila dané sliby a od toho se bude odvíjet organizace případných dalších protestů.

Protestovat se bude ve všech 5-ti okresech Královéhradeckého kraje, celkem vyjede cca 200 kusů zemědělské techniky.

Okres Jičín

Koordinátor: Ing. Hana Svatoňová, oakjc@mybox.cz
Trasy jízd:

 • Sobotka – Jičín – Úlibice (kruhový objezd) a zpět  (silnice č.16 a následně 35), odjezd v cca 10:00 ze Staňkovy Lhoty
 • Jičíněves – Jičín – Úlibice (kruhový objezd) a zpět (silnice č.32), odjezd v cca 10:00 hodin
 • Hořice – Úlibice (kruhový objezd) a zpět (silnice č.35), odjezd v cca 10:00 z Hořic

Okres Trutnov

Koordinátor: Ing. Marcela Jezberová, oak-trutnov@volny.cz

Trasa jízdy: Od cca 10:10 bude technika jezdit po Trutnovských kruháčích a následně směr Královec – Lubawka (silnice č.16), kde dojde k symbolickému setkání s kolegy z PL. Ukončení cca 12:00 hodin. 

Okres Náchod

Koordinátor: Ing. Rita Pernicová, oakna@seznam.cz

Pojede se směr hraniční přechod Náchod – Kudowa-Słone, kde by mělo dojít k setkání s PL zemědělci a to po trasách:

 • Broumov – Police nad Metují – Hronov – Náchod – Kudowa-Słone,
 • Žďár nad Metují – Hronov – Náchod – Kudowa-Słone
 • Jaroměř – Dolany – Česká Skalice – Náchod – Kudowa-Słone,
 • Nahořany – Náchod – Kudowa-Słone,
 • Bohuslavice – Nové Město nad Metují – Náchod – Kudowa-Słone

Pro Broumovsko-Policko: sraz v 9.15 na dolním kruháku v Polici nad Metují, postupně společně odjezd směr Kudowa. Pro směr od Jaroměře sraz na Rozkoši u Hotelu Rozkoš (dříve Valentýna)  v 9.30, postupně společně odjezd směr Kudowa, cestou se přidají od směru Bohuslavic a Nového Města nad Metují, postupně společně směr Kudowa. V Náchodě-Bělovsi stroje postupně zastaví v pravém jízdním pruhu, v 10 hodin přijede Ing. Jiří Černý, předseda Regionální agrární komory KHK, k setkání se zástupci zemědělců z PL, novináři a médii.

Okres Rychnov nad Kněžnou

Koordinátor: Ing. Pavel Tichý

Pojede se jako při poslední protestní jízdě v roce 2022, odjezd cca 10:00 hodin, návrat cca 12:00 hodin.

Silnice I. Třídy č. 11:
ZOPOS  – Kostelec n. Orl. – Blešno a zpět
Farma Tichý –   Doudleby – Blešno a zpět
ZDOBNICE a.s – Rybná nad Zdobnicí – Týniště a zpět

Silnice I. Třídy č. 14:
ZEA Rychnovsko – RK – Dobruška – Vamberk a zpět
Podorlické ZD Ohnišov – Dobruška – Nové Město (Vrchoviny – Solnice a zpět
Farma Brocná – Solnice – Nové Město (Vrchoviny) a zpět

Okres Hradec Králové

Koordinátor: Ing. Luděk Homoláč

Trasa protestu:

9:15 – 10:00 sraz v Dlouhé Dvory č. 16(Statek Dlouhé Dvory) – v 10:00 odjezd směr Hradec Králové – otočka na kruhovém objezdu u ČKD – směr Hořice  (silnice č.35) a zpět (ukončení v cca 12:00)

Další informace:

Hana Pisarčíková, tel. 702 082 483, pisarcikova@rakkhk.cz