Projekt „Podívej se do pole“

Projekt „Podívej se do pole“

ZAPOJTE SE DO PROJEKTU „PODÍVEJ SE DO POLE“ organizace Croplife Česká republika
– projekt probíhá od roku 2020
cílem je prezentovat veřejnosti přímo na poli, jak vypadá porost bez ošetření proti chorobám, plevelům a škůdcům
– zapojit se může každý zemědělec, který má pole v blízkosti veřejně přístupné a frekventované komunikace (cyklostezka, městská čtvrť, silnice)
– zapojení do projektu spočívá v ponechání několika m2 porostu bez ošetření přípravky na ochranu rostlin pro porovnání s ošetřenou plochou. U neošetřené plochy umístíte informační tabuli, kterou poskytne organizátor projektu.

Všechny informace o projektu a přihlášku najdete ZDE.