PROJEKT PODÍVEJ SE DO POLE 2021

PROJEKT PODÍVEJ SE DO POLE 2021

PROJEKT PODÍVEJ SE DO POLE 2021

 

Překvapuje Vás, jak veřejnost vnímá současné zemědělství? Setkáváte se s mnohdy nepříjemnými komentáři na téma ochrany rostlin?

Nenechávejte to na jiných a pojďme společně lidem pomoci porozumět a pochopit, proč je rostliny nutno chránit.

Zahajujeme další ročník projektu, jehož cílem je přiblížit široké veřejnosti realitu zemědělské praxe a vysvětlit důvody a přínosy použití přípravků na ochranu rostlin při zajištění dostatku kvalitních a bezpečných potravin.

Jak postupovat:

Dle vlastního uvážení a možností si určete pokusnou plochu (např. 10 × 10 m), která je součástí běžné produkční plochy a nachází se v místě, kde se ve větší míře pohybuje veřejnost, například cyklostezky, pěší stezky, v blízkosti velkých měst atp. A po celou dobu vegetace na tuto plochu neaplikujte žádný přípravek na ochranu rostlin.

My pro Vás zajistíme:

  • dodáme Vám cedule k označení pokusných ploch, které budou upraveny dle plodiny, kterou na daném místě pěstujete, na ceduli bude umístěn QR kód, jehož prostřednictvím se zájemci dostanou na webové stránky České asociace ochrany rostlin, kde budou umístěny informace o pěstování, škůdcích, chorobách a ochraně jednotlivých plodin,
  • projekt budeme podporovat komunikací na Facebooku v podobě reportáží, rozhovorů s účastníky, fotografií z vybraných lokalit atp.,
  • zajistíme speciální konzultační servis Rostlinolékařského portálu, a to v závislosti na vašich aktuálních potřebách,
  • v případě zájmu novinářů či neziskových organizací Vám pomůžeme s komunikací.

Přihlásit se můžete jedním z těchto způsobů:

Pokusme se odstranit předsudky a začít dialog se spotřebiteli o tom, že ochrana rostlin je pro zajištění dostatku kvalitních a bezpečných potravin důležitá. Neboť lépe je jednou vidět než stokrát slyšet.

Projekt navazuje na úspěšnou aktivitu zemědělců v Rakousku a Německu, kteří se dlouhodobě snaží o vytvoření realistického obrazu moderního zemědělství:
https://www.die-pflanzenschuetzer.de/
https://www.igpflanzenschutz.at/