Projekt ISIDOR

Projekt ISIDOR

PROJEKT ISIDOR – NABÍDKA NA ZAPOJENÍ DO PROJEKTU SÍTĚ METEOROLOGICKÝCH STANIC
 

Centrum precizního zemědělství při ČZU Praha nabízí zemědělcům možnost zapojit se do projektu na vytvoření sítě zemědělských meteorologických stanic ISIDOR. Páteřní stanice jsou automatické, podpůrné stanice jsou stanice u zemědělských subjektů. Počet stanic v síti je neomezený.

V současné době ISIDOR poskytuje informace o teplotě vzduchu a srážkách z třinácti meteorologických stanic, které pokrývají liniovou oblast mezi Žatcem a Mělníkem. Důvodem vzniku sítě v této oblasti je dlouholetý výzkum bilancí vláhové potřeby polních plodin výzkumnými organizacemi. Zejména se jedná o stanovení hodnot crop koeficientů (Kc) pro porosty jednotlivých polních plodin, jejichž znalost umožňuje přesnou kvantifikaci aktuální evapotranspirace dané plodiny během vegetace a následně i vláhovou bilanci půdního bloku.

Meteorologická data ze sítě jsou využitelná kromě plánování, kdy se má zasít nebo hnojit či používat přípravky na ochranu rostlin, také k modelování rozvoje výskytu chorob, škůdců nebo vodního stresu u rostlin. Zpětné zpracování historicky dlouhodobých časových úseků navíc pomáhá specifikaci klimatické charakteristiky lokality, nabízí ale také specifikaci vlivu počasí na vývoj porostů, výnosy nebo ekonomické ukazatele. Údaje ze sítě by mohly sloužit také pro dokladování sucha na konkrétní lokalitě, pokud by to akceptovala státní správa.

Podrobnosti o síti ISIDOR, zapojení do projektu a kontakty najdete zde: https://cpz.czu.cz/cs/r-13355-aktualni-aktuality/projekt-isidor.html