Projekt EU pro chov odolných krav

Projekt EU pro chov odolných krav

Nový projekt financovaný EU se zaměří na způsoby, jak zvýšit odolnost skotu ke stále se měnícímu prostředí a klimatu. V době extrémních povětrnostních jevů způsobených globálním oteplováním a zaměřením chovu na zvýšení efektivity produkce je důležité, aby chovatelé skotu měli prostředky pro navýšení odolnosti plemen (robustnost, houževnatost).

Nový projekt financovaný EU se zaměří na způsoby, jak zvýšit odolnost skotu ke stále se měnícímu prostředí a klimatu. V době extrémních povětrnostních jevů způsobených globálním oteplováním a zaměřením chovu na zvýšení efektivity produkce je důležité, aby chovatelé skotu měli prostředky pro navýšení odolnosti plemen (robustnost, houževnatost).

Přesná fenotypizace skotu je kritickým prvkem v rozvoji nástroje pro účinné měření zdraví krav, welfare a chování v různých situacích. Myšlenka se týká intenzivního i extenzivního zemědělství. Hlavním cílem projektu je vytvořit genomové nástroje pro využití místními zemědělci pro přizpůsobení chovu skotu a živočišné produkce v konkrétním regionu.

Sedm milionů eur

Celková výše grantu EU na projekt GenTORE je 7 milionů eur a je financován v rámci výzkumného programu Horizont 2020. Projekt bude probíhat po dobu pěti let v čele s francouzskou výzkumnou organizací INRA a zapojí se univerzity (například Wageningen University a Aarhus University) a firmy (jako jsou Viking Genetics a Noldus).

Fenotypizace pro efektivní chovy

GenTORE – genomické nástroje pro optimalizaci odolnosti a efektivity (GENomic management Tools to Optimize Resilience and Efficienct) si klade za cíl rozvíjet inovativní genomické nástroje pro optimalizaci odolnosti a výkonnosti skotu v měnícím se světě. Kombinovaný výzkum a terénní program GenTORE bude významným příspěvkem k řešení problémů, kterým čelí zemědělství v měnícím se a nestálém světě.

GenTORE vzniklo oficiálně 1. července  2017 podpisem dohody o grantu. Zahajovací schůzka se uskutečnila 22.–23. července 2017 v Paříži za účasti 50 členů z 21 partnerských organizací z 11 různých evropských zemí. Řada externích zúčastněných stran z Francie, Dánska, Německa a Nizozemska se účastnila zasedání GenTORE Kick-off. Setkání zahájil ředitel INRA  pro mezinárodní záležitosti Jean-François Soussana. Mluvčí INRA Nathalie Le Floc’hová si připravila prezentaci o účinnosti krmiv, zdraví zvířat a odolnosti. Přehled o projektu GenTORE podal koordinátor projektu Nicolas Friggens (INRA), koordinátor projektu je zapojení a budoucí očekávání Cagla Yuksel Kaya Kuyululu (EFFAB), vedoucí terénních sledování.*

Zdroj: Alena Ježková

naschov.cz