Projekt BIOmléko nabídne pomoc pro konvenční zemědělce, ale zaměří se také na finalizaci bioprodukce

Projekt BIOmléko nabídne pomoc pro konvenční zemědělce, ale zaměří se také na finalizaci bioprodukce

České biomléko plní nejvyšší standardy kvality. Stoupá proto o něj zájem jak u spotřebitelů v ČR, tak i v zahraničí a nabídka nestíhá reflektovat poptávku. Ministerstvo zemědělství a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců proto podporují zvýšení jeho produkce. Jednou z cest, jak dosáhnout zvýšení výroby, je přenos informací, díky nimž budou producenti konvenčního mléka vědět, jak vstoupit do procesu certifikované bioprodukce a také jaké výhody jim tento krok přinese.

„V současné chvíli evidujeme stále rostoucí poptávku po mléčných produktech v biokvalitě, nabídka však nestíhá tuto poptávku plně následovat a potenciál rozvoje odbytu této komodity je významný. Než se farma stane ekologickou a začne produkovat BIO mléko, musí absolvovat náročné přechodné období, které trvá obvykle dva roky,“ vysvětluje Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců již odstartoval školením poradců 30. října 2017 v Honěticích rozsáhlý tříletý projekt Ministerstva zemědělství zaměřený na podporu produkce biomléka. V rámci projektu nabídne konvenčním podnikům podporu při přechodu na ekologickou produkci biomléka prostřednictvím individuálního, ale komplexního poradenství, ukázek příkladů dobré praxe, seminářů, exkurzí a vzdělávacích materiálů. Ekologickým podnikům pak nabízí možnost optimalizace hospodaření, poradenství v oblasti zpracování a produkce.

„Zapojeným podnikům máme co nabídnout. Významné je zejména poradenství pro konvenční podniky, které uvažují o přechodu na ekologickou produkci. Cílíme zejména na rodinné farmy, ale rádi podpoříme i podniky střední nebo větší velikosti, bude-li to možné. Víme, že přechodné období je pro všechny podniky náročné, bojí se mnohého: nárůstu byrokracie, výkyvů v ekonomických výsledcích, poklesu dojivosti a ztráty výnosů ale i likvidace plevelů. S tím vším jim chceme pomoci. Máme znalosti a kompetence, abychom podniky úspěšně přechodným obdobím provedli,“ slibuje Kateřina Urbánková.  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců disponuje řadou fundovaných zemědělských poradců i zahraničním know-how, které postupně do ČR přenáší. „Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, ne všechny podniky jsou pro ekologické zemědělství vhodné,“ doplnila Urbánková. Odborníci na ekologické zemědělství však i toto mohou včas odhalit a varovat nevhodné kandidáty před vstupem do slepé uličky.

Projekt na podporu produkce a odbytu biomléka v ČR nabídne v průběhu měsíce listopadu zájemcům hned 13 vstupních seminářů, na kterých se dozví více informací a budou moci konzultovat své možnosti s odborníky. V prosinci pak budou následovat dva praktické semináře s exkurzí do provozu mléčné biofarmy. „V letošním roce bude harmonogram skutečně nabitý. Chceme ale pokrýt všechny regiony České republiky, aby každý jednotlivý seminář byl pro sedláky dobře dostupný,“ doplnil manažer projektu Jan Směšný z PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Přechod na ekologické zemědělství a produkci biomléka je pro řadu farem tou nejlepší možnou cestou, jak z hlediska zefektivnění výroby, tak trvalé udržitelnosti hospodaření v širším slova smyslu. Proto Ministerstvo zemědělství projekt na podporu produkce a odbytu biomléka realizuje.

Veškeré informace o projektu včetně harmonogramu aktivit a pozvánek na jednotlivé akce jsou zveřejněné na webové stránce http://eagri.cz/public/web/biomleko

Pro další informace o projektu či možnosti zapojení se nás kontaktujte na tel. +420 606 040 999 nebo e-mailem na jan.smesny@pro-bio.cz.

Přehled seminářů v roce 2017:

20.11. Chrudim (od 9:00), Poděbradova 909, 537 15 Chrudim, 4. patro

          Rychnov nad Kněžnou (od 13:30), Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 3. patro

21.11. Semily (od 9:00), 3. května 327, 513 01 Semily

22.11. Vyškov (od 8:30), Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, 1. patro

            Frýdek – Místek (od 13:30), 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek, 1. patro

23.11. Jihlava (od 13:00), Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

24.11. České Budějovice (od 9:00), Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice, 5. patro

27.11. Příbram (od 9:30), Poštovní 4, Příbram, 26101

          Klatovy (od 14:00), Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy

28.11. Karlovy Vary (od 8:30), Hlavní 27, 362 63 Dalovice

            Ústí nad Labem (od 14:00), Masarykova 19/275, 400 01 Ústí nad Labem, 1. patro

            Šumperk (od 9:00), Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

30.11. Rožnov pod Radhoštěm (od 9:00), nábřeží Dukelských hrdinů 570, 75661 Rožnov
            p. Radhoštěm

1.12. Plavy (od 10 hod.) Farma Filoun, Plavy 133, 468 46 Plavy – seminář s exkurzí na biofarmu se zaměřením na chov skotu v EZ

5.12. Kunčice pod Ondřejníkem (od 9 hod.) – Rekreační středisko Beskydský H-RESORT, seminář na téma zpracování mléka od legislativy až po distribuci zákazníkům, s praktickou ukázkou výroby sýra.
bio kozy

Projekt na podporu produkce a odbytu biomléka je rozsáhlým projektem Ministerstva zemědělství zahrnujícím široké spektrum aktivit od poradenských služeb pro producenty a zpracovatele mléka, informační, vzdělávací, analytické a další aktivity, který v letech 2017–2019 realizuje prostřednictvím veřejné zakázky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců. Svaz PRO-BIO spolupracuje s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, a také s významnými zahraničními svazy i výzkumnými ústavy, a je členem mezinárodní asociace IFOAM EU. Svaz PRO-BIO je občanské sdružení (nestátní nezisková organizace). PRO-BIO  Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje 615 ekologických zemědělců, 68 bioprodejen a 220 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu je v Šumperku. 

Komentáře poskytne Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.: 583 216 609, 725 571 027, katerina.urbankova@pro-bio.cz).

 

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR