PROGRAM ÚSPORY ENERGIE Z OP PIK OD MPO ČR – otevřen i pro zemědělské podnikatele

PROGRAM ÚSPORY ENERGIE Z OP PIK OD MPO ČR – otevřen i pro zemědělské podnikatele

PROGRAM ÚSPORY ENERGIE Z OP PIK OD MPO ČR – otevřen i pro zemědělské podnikatele

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 

 

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Stavebnictví, Energetika, Obchod a služby, Těžba a dobývání, Zdravotnictví, Zemědělství, rybářství a lesnictví, Jiné

Výše dotace: 500 tis. – 200 mil. Kč

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik

Stav výzvy: Program je v současné době otevřen – předběžná žádost do 31.5.2021

Dotace na: realizace úsporných opatření

Termín pro plné žádosti: dosud nezveřejněn

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (náhrady starých strojů a zařízení za nové a energeticky efektivnější)
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace akumulace elektrické energie

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, nadace, nadační fond, spolek, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby) působící v následujících oblastech:
 • zpracovatelský průmysl
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • cestovní ruch (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály aj.)
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)

 

 

 

VÝŠE DOTACE

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil – 200 mil. Kč.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50 % prokázaných způsobilých výdajů 

střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 40 % prokázaných způsobilých výdajů 

velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 30 % prokázaných způsobilých výdajů 
 

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok
 • absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu
 • Příprava projektu (stavební povolení, potvrzení že projekt nepodléhá stavebnímu řízení)
 • ?kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

ÚSPORY ENERGIE S EPC

specifická výzva Úspory energie s EPC umožní řešit projekty pomocí metody EPC (Energy Performance Contracting). Tato metoda přináší garanci výši úspor energie, ze které se pak následně splácí investice do modernizace. Pokud by úspory byly nižší, rozdíl doplatí dodavatel. 

 

Termín pro podání předběžných žádostí je u této výzvy do 31. 5. 2021.

 

Podrobné informace ZDE.

 

Bližší informace: Agentura pro podnikání a inovace API: https://www.agentura-api.org/cs/

API Hradec Králové: 601 575 391

 

David Kuťák

JIP-PROJEKT servis, s.r.o.

Přemyslovská 1482/32

130 00 Praha 3

email: kutak@jip-projekt.cz

tel: +420 602 418 682