Program Ukrajina – mimořádná pracovní víza pro pracovníky z Ukrajiny od 1.12.2019

Program Ukrajina – mimořádná pracovní víza pro pracovníky z Ukrajiny od 1.12.2019

Dnem 1.12.2019 nabývá účinnost NV 291/2019 Sb. o mimořádných pracovních vízech pro zaměstnance z Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství a lesnictví.
Žádosti o mimořádné pracovní vízum se podávají na zastupitelství ČR v Kyjevě. Žadatel musí být občanem Ukrajiny a nesmí být zaměstnancem agentury.
Maximální počet vydaných víz je limitován 125 za měsíc.
28.11.2019 na MZE v jednací místnosti č. 400 se uskuteční setkání zájemců z řad zaměstnavatelů s garanty programu a se zástupci zainteresovaných resortů.

NV 219/2019 Sb. najdete v příloze.