Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 – 3. aktualizované znění

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 – 3. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2017) 3922 final schválila dne 1. 6. 2017 3. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze v odkazu http://www.apic-ak.cz/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014-2020-3-aktualizovane-zneni.php.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR