Program rozvoje venkova na období 2014–2020 – 11. aktualizované znění

Program rozvoje venkova na období 2014–2020 – 11. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2023) 5063 final schválila 11. aktualizaci programového dokumentu dne 24. 7. 2023.

Dokumenty:

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR