PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT – MŽP vyhlásilo příjem projektů

PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT – MŽP vyhlásilo příjem projektů

Zdroj: 14.6.19, MŽP, zkráceno
Řešitelé výzkumných projektů v oblasti životního prostředí se mohou od 14.6.2019 ucházet o více než 429 mil. Kč. Technologická agentura ČR (TA ČR) ve středu 12. června 2019 vyhlásila první veřejnou soutěž v programu Ministerstva životního prostředí s názvem Prostředí pro život.
Zaměření projektů:  zlepšování kvality ovzduší, vod, půdy a horninového prostředí, snižování produkce nerecyklovatelného odpadu, zvyšování opravitelnosti nebo trvanlivosti výrobků
Superprioritou programu Prostředí pro život je sucho a další důsledky změny klimatu, na které je vyčleněna celá polovina prostředků.
V první veřejné soutěži je možné podat návrh projektu do dvou podprogramů: 
– Operativní výzkum ve veřejném zájmu – pro potřeby veřejné správy 
– Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí – technologické inovace v oblasti technické ochrany životního prostředí a k tvorbě krajiny, včetně digitalizace a tzv. smart cities a smart regions. 
Do veřejné soutěže se mohou zapojit podniky a výzkumné organizace, které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky nebo i samostatně. 
Veřejné soutěže budou vyhlašovány jedenkrát ročně až do roku 2024.

Podrobné informace k 1. veřejné soutěži programu Prostředí pro život získají zájemci na informačním semináři, který se uskuteční 25. června 2019 od 10 hod. v sídle TA ČR.