Příspěvek na likvidaci kůrovcové kalamity v lesích 2018 – příprava žádostí elektronicky

Příspěvek na likvidaci kůrovcové kalamity v lesích 2018 – příprava žádostí elektronicky

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích budou žadatelé sestavovat v příslušné formulářové aplikaci (tzv. modulu) pro žadatele. 
Příjem žádostí se předpokládá v týdnu od 11.11.2019
Pro práci v modulu musí být uživatel přihlášen do prostředí portálu eAGRI prostřednictvím účtu s plnohodnotným nebo omezeným přístupem. 
Žadatelé, kteří v prostředí eAGRI budou využívat pouze modul pro žadatele o finanční příspěvky, mohou využít omezený registrovaný účet. Omezený registrovaný účet si žadatel zřídí postupem uvedeným na odkazu ZDE.

Modul pro žadatele ZDE
Modul pro žadatele je webová aplikace zpřístupněná na portálu eAGRI (Ministerstva zemědělství) určená pro elektronické předávání dat žádostí o vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích.
V první verzi je možné předávat pouze data žádostí o finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 v souladu příslušnými Zásadami Ministerstva zemědělství (dotační program „L.“).
Chcete-li podat žádost (aktuálně pouze o finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018), musíte se přihlásit.
Při založení účtu postupujte podle informací na této stránce.

Zásady 2019, dotační program L:  ZDE

Metodika: ZDE