Příručka SVS pro prodej malého množství vlastních produktů

Příručka SVS pro prodej malého množství vlastních produktů

Státní veterinární správa vydala příručku pro zájemce o prodej vlastních produktů v malém množství ze dvora podle legislativy platné v roce 2018.

Příručku najdete zde:  http://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/Zpracovani-vlastni-produkce-potraviny-zivocisneho-puvodu-2018.pdf

Příručka zahrnuje povinnosti při:
1. domácí porážce:

– hospodářská zvířata kromě skotu nad 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců
– skot 24 – 72 měsíců stáří – ročně max. 3 kusy, do 24 měsíců stáří bez omezení počtu

2. Prodeji  malého množství králíků, drůbeže a nutrií:
– pro chovatele, jejichž roční produkce je nižší než  2000 ks hus, krůt nebo kachen nebo do 10.000 ks ostatní drůbeže
– týdenní prodej do 10 ks hus, krůt nebo kachen;  do 35 ks ostatní drůbeže, králíků nebo nutrií
– prodej přímému spotřebiteli, na trhu nebo tržnici v celé ČR nebo v místním maloobchodě

3. prodeji malého množství mléka a smetany od vlastích zvířat:
– konečnému spotřebiteli ze dvora nebo prostřednictvím automatu
– po tepelné úpravě dodávat na trh při poskytování stravovacích služeb

4. zpracování mléka v minimlékárně a prodej vlastních mléčných výrobků

5. prodeji malého množství vajec od vlastních nosnic:
– prodej max. 60 ks vajec jednomu spotřebiteli týdně nebo prodej 600 ks vajec do maloobchodu týdně
–  prodej přímému spotřebiteli, na trhu nebo tržnici v celé ČR nebo v místním maloobchodě

6. zpracování vajec a prodej vlastních výrobků z vajec

7. prodej medu od vlastních včel:
– prodej přímému spotřebiteli ve vlastní domácnosti, vlastním hospodářství, na trhu nebo tržnici v celé ČR nebo v místním maloobchodě
– max. 2 tuny medu ročně

8. prodej vlastních živých ryb:
– prodávat z vlastního hospodářství nebo uvádět na trh při poskytování stravovacích služeb