Příručka k prodeji potravin přes internet

Příručka k prodeji potravin přes internet

SZPI připravila pro zájemce příručku k prodeji potravin přes internet.

Provozovatel potravinářského podniku, který chce prodávat prostřednictvím internetu, musí

  • uvádět na trh bezpečné potraviny,
  • splnit informační povinnosti („registrovat se“) u příslušného dozorového orgánu,
  • identifikovat se (zveřejnit údaje o sobě např. v obchodních podmínkách nebo v kontaktech),
  • respektovat práva spotřebitele,
  • nepoužívat nekalé obchodní praktiky,
  • poskytnout informace o prodávané potravině,
  • dodržet zákonné požadavky na související reklamu,
  • zajistit sledovatelnost nabízených potravin,
  • dodržet hygienické požadavky při prodeji potravin,
  • zajistit okamžité stažení nebezpečné potraviny z trhu.

 

Příručka je ke stažení ZDE