Příručka Cross-Compliance na rok 2019

Příručka Cross-Compliance na rok 2019

MZe zveřejnilo příručku cross-compliance na rok 2019. V této příručce už je nový standard DZES5 – protierozní opatření podle vyhlášky 126/2018 Sb. Nová protierozní opatření jsou platná od 1.1.2019.

Příručku najdete zde: http://eagri.cz/public/web/file/608166/Prirucka_CC_2019_novela_126_2018_od__1_1_2019.pdf